Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

KNIŽNICA  DOMU  KULTÚRY  ŽSR  ZVOLEN

O nás
 
O nás

 
Kedy vznikla Knižnica DK ŽSR:
Knižnica vznikla v r. 1957. Počas svojej existencie prešla viacerými obdobiami, a to ako knižnica pri železničnej stanici,  Uzlová knižnica a v roku 1964 sa stala súčasťou novootvoreného Domu kultúry ROH ČSD /neskôr ŽSR/.

Zriaďovateľ knižnice:
V súčasnosti je zriaďovateľom knižnice ŽSR RR ÚŽI vo Zvolene.
 
Čitatelia knižnice:
Knižnica je určená pre širokú verejnosť. Čitateľom sa môže stať každý po predložení OP, vyplnení prihlášky a zaplatení členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
 
Zloženie knižného fondu:
Knižný fond tvorí 14 221 knižných jednotiek, z toho viac ako 50 % kníh tvorí krásnu literatúru pre dospelých, 18 % knihy pre deti a mládež, 32 % odbornej literatúry, z čoho je približne 300 kníh so železničnou tematikou. Knižnica je dobre zásobená najmä staršou klasickou beletriou, čo ocenia najmä študenti v rámci povinného čítania. Nachádza sa tu aj dostatok starších divadelných hier a poézia. Knižnica odoberá aj niektoré tituly periodík.
Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii sa knižnica snaží zásobovať fond novými knihami.
 
Priestory:
Knižnica je umiestnená v troch miestnostiach, z ktorých jedna slúži ako čitáreň s kapacitou do 30 miest a s možnosťou prenájmu na akcie klubového charakteru.
 
Kolektívne akcie:
1 x mesačne sa v knižnici konajú pravidelné stretnutia priaznivcov literatúry a začínajúcich autorov pod názvom Klub čitateľov.
V priestoroch čitárne sa na požiadanie konajú exkurzie a rozprávkové dopoludnia pre deti neďalekých škôl.
 
TOPlist