Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

KNIŽNICA  DOMU  KULTÚRY  ŽSR  ZVOLEN

Oznamy
   
Oznamujeme čitateľom knižnice, že od 1. marca 2015 nastáva zmena v otváracích hodinách knižnice
Knižnica bude otvorená jeden deň v týždni - každú stredu od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 
 
 
Milí čitatelia a priatelia, zapojte sa do projektu

Jednu knihu ročne (knižnici)
Kúpiť - prečítať - darovať


*Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete, že sa po jej prečítaní k nej viac nevrátite - darujte ju knižnici.
*Ak Vám niekto daruje knihu, ktorú už máte, neodmietnite - darujte ju knižnici.
*Ak máte doma školopovinné deti môžu do knihy nakresliť jedinečný exlibris, ku ktorému bude knižnica pripisovať mená darcov.
*Každá darovaná kniha bude niesť meno darcu, prípadne exlibris.
*V priestore knižnice a na webovej stránke knižnice bude zverejnený zoznam darcov kníh, ako aj mená detí, ktoré vytvorili exlibris do knihy.
*Knižnica Vám ponúkne väčšiu ponuku kníh na vypožičiavanie vďaka darovaným knihám.

ĎAKUJEME

 
 
 
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí do našej knižnice darovali knihy, hlavne:
 
pani Márii Mázorovej
    Marianovi Babušiakovi
        Anne Marcinekovej 
                 pánovi Cehlárovi
                          Manželom Meliškovcom
                                 Marekovi Trpíškovi                      
                                        Veronike Weisovej
                                             Alexandre Pavelkovej                                                                         
                                      Janke Hroncovej
                                                    Erike Špalekovej
                                                               Milanovi Novotnému
                                        Ing. Tiborovi Weisovi
                                                     Ruženke Weisovej
                                                                 Jánovi Holičkovi
                                                      Jánovi Chlpošovi
                                                                  Mgr. Jane Lackovičovej
                                                                        Lenke Turekovej
                                                                               Dagmar Balážovej
                                                                                           Petrovi Milovi   
                                                  Marianovi Kološtovi
                                                                   zosnulému Ing. Vladimírovi Miartušovi
                                                                                Blanke Kúdelovej
                                                                                                Igorovi Paškovi
                                                                                                          Mirke Mattovej
                                                                                                                        Zuzane Kaštierovej
                                                                                                                                    Eve Melicherčíkovej
                                                                                                                                             Veronike Frdrichovej
                                                                                                                                                    Milanovi Krnáčovi
                                                                                                                                                            Anne Gondovej
                                                                Kataríne Supukovej
                                                                                    p. Rojíkovej
                                                                                                Jane Albertovej
                                                                                                            Eve Stanovej
                                                                                                                        Miroslave Moňošovej
           Mestu Zvolen za monografiu Zvolena vydanej k 770. výročiu udelenia mestských práv mestu Zvolen
                                                                                                                                                                                               a ďalším...
 
 
                 
TOPlist